filipino youth want equal power now!

We’re done being silenced, underestimated, and ignored.

Tinatawagan ng kabataang babae ang mga namumuno at may kapangyarihan na magbukas ng mga ligtas, ingklusibo, nalalapitan, at sustenableng espasyo para sa kanilang pakikilahok.

Ito ang kanilang pahayag.

Watch: The Filipino Youth Manifesto

Oras na para makamit ang pantay na kapangyarihan

Bakit patuloy tayong namumuhay sa lipunang hindi pantay?
Sawa na tayong pinatatahimik, minamaliit, at isinasawalang-bahala.
Palagi na lang may harang at pagpigil sa pakikilahok ng mga kabataang babae sa pulitika.
Ngayon, kami ay pumipiglas at kumikilos. Oras na for us to Get Equal Power Now.
Ito ang aming Pahayag.

Kami ay naniniwala sa kakayahan ng lahat ng bata at kabataang babae, anuman ang aming pagkakaiba-iba.
Gusto naming sumama sa mga espasyo kung saan nabubuo ang mga mahahalagang desisyon.
Gusto naming makakita ng mas maraming katulad namin bilang mga lider ng iba’t ibang pagkilos, mga kampanyador, gumagawa ng pagbabago, at maging mga pulitiko at pinuno.
Tinatawagan namin ang mga namumuno at may kapangyarihan na magbukas ng mga ligtas, ingklusibo, nalalapitan, at sustenableng espasyo para sa aming pakikilahok.
Panawagan namin ang mas malawak at malalim na aksyon mula sa pambansang pamahalaan at mga batas na protektahan ang aming karapatan sa pakikilahok.

Kami ang mangunguna tungo sa aming kinabukasan, maging sa pagkamit ng pantay, ligtas, at ingklusibong espasyo sa pagdedesisyon.
Pagod na kami sa mga nakasanayan, makaluma at patriyarkal na gawaing nagtatakda ng aming buhay.
Handa na kami sa kapantay na kapangyarihan.Tinatawagan namin ang lahat ng may hawak ng kapangyarihan sa buong mundo: Pakinggan kami at maging bahagi ng solusyon!

Ang tanong namin,
what will you do to ensure that Girls Get Equal Power Now?

Check out

Text: We call on decision-makers to open safe, inclusive, accessible & sustainable pathways to participation.

Read the 2022 State of the World’s Girls Report, “Equal Power Now”

plan-international.org/equal-power-now

Text: Youth Manifesto Equal Power Now

Watch, download, and share the Global Youth Manifesto

plan-international.org/equal-power-manifesto

Share