Bộ tài liệu Thủ lĩnh của Sự Thay đổi

Em Gái – Em Trai – Thủ lĩnh của Sự Thay đổi

11 cuốn tài liệu “Em gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi” và “Em trai – Thủ lĩnh của sự thay đổi” được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng giúp em trai, em gái phòng ngừa và ứng phó với các hình thức bạo lực trên cơ sở giới.

Tổ chức Plan International tin rằng nhiều hành vi vi phạm các quyền của trẻ em gái và trẻ em trai bắt nguồn từ sự bất bình đẳng giới, sự phân biệt và bất công. Do đó, việc thúc đẩy bình đẳng giới là một mục tiêu trọng tâm trong các chương trình can thiệp của tổ chức Plan International, với vai trò là một tổ chức thúc đẩy quyền của trẻ em trai và trẻ em gái. Hai trong số các chiến lược chính của Plan International để góp phần thúc đẩy bình đẳng giới là nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái, và khuyến khích nam giới và trẻ em trai tham gia vào quá trình thúc đẩy bình đẳng giới.

Person, Human, Advertisement

Bộ tài liệu Em gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi


Bộ tài liệu Em gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi là một chương trình toàn diện mang tính toàn cầu hướng
đến mục đích trao quyền cho trẻ em gái. Bộ tài liệu bao gồm các hoạt động hấp dẫn và linh hoạt, nhằm
khuyến khích trẻ em gái học được các kiến thức, thái độ và kỹ năng dựa trên kinh nghiệm sống của chính các em. Bộ tài liệu nhằm hướng dẫn các dẫn trình viên là thầy cô, cán bộ tại cộng đồng, các bạn thanh niên.

Tổ chức Plan International cung cấp thông tin và hướng dẫn hoạt động cho các em gái thông qua các buổi sinh hoạt với các câu lạc bộ em gái trong trường học và cộng đồng, hoặc các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ sở thích, nhằm tạo nên một mạng lưới các em gái tự tin, được trang bị kiến thức để làm chủ ước mơ và cuộc sống của các em. Bộ sách Em gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi, bao gồm:
• Cuốn 1: Tính quyết đoán
• Cuốn 2: Nhận thức về giới
• Cuốn 3: Tự tin về cơ thể mình
• Cuốn 4: Cuộc sống không có bạo lực trên cơ sở giới
• Cuốn 5: An toàn trong thành phố

Person, Human, Advertisement

Bộ tài liệu Em Trai – Thủ lĩnh của sự thay đổi

Bộ tài liệu Em trai – Thủ lĩnh của sự thay đổi dành cho các em trai, được thiết kế để sử dụng song hành với bộ tài liệu Em gái – Thủ lĩnh của sự thay đổi. Tương tự như bộ tài liệu của em gái, 5 cuốn tài liệu này là được thiết kế dành cho các dẫn trình viên, các thầy giáo, cán bộ cộng đồng, thanh niên nam sử dụng để dẫn dắt các hoạt động của các em trai trong các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ trong trường học, tại cộng đồng, giúp các em đi qua hành trình của sự phát triển bản thân, vượt qua các định kiến giới áp đặt vai trò của nam giới, thách thức những định kiến giới và những nguyên nhân cốt lõi của kì thị giới, trở thành các thủ lĩnh trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Bộ sách gồm 5 cuốn sau:
• Cuốn 1: Thể hiện tình đoàn kết
• Cuốn 2: Là một chàng trai
• Cuốn 3: Chàng trai có trách nhiệm trong quan hệ tình cảm
• Cuốn 4: Các mối quan hệ cá nhân không bạo lực
• Cuốn 5: Là thủ lĩnh của sự thay đổi – Cam kết cho Bình đẳng giới

Bộ tài liệu “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã và đang được áp dụng thí điểm với 3 câu lạc bộ em trai và 3 câu lạc bộ em gái tại 2 trường THCS và 1 trường THPT tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong khuôn khổ chương trình dự án Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái.


Bộ tài liệu được Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hiệu đính cho phù hợp hơn với
bối cảnh, điều kiện của Việt Nam, nhằm phổ biến và khuyến khích việc sử dụng rộng rãi bộ tài liệu này trong toàn quốc, thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của các em trai, em gái vị thành niên vào trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt các hành vi bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình, trường học và tại cộng đồng.

Download options

EM GÁI – Module 1 – Tính Quyết đoán

pdf

37 mb

EM GÁI – Module 2 – Nhận thức về giới

pdf

34 mb

EM GÁI – Module 3 – tự tin về cơ thể mình

pdf

30 mb

EM TRAI – Module 1 – thể hiện sự đoàn kết

pdf

22 mb

EM TRAI – Module 2 – Là một Chàng Trai

pdf

22 mb

EM TRAI – Module 3 – Chàng trai có trách nhiệm

pdf

27 mb

EM TRAI – Module 4 – các mối quan hệ không bạo lực

pdf

22 mb

EM TRAI – Module 5 – cam kết bình đẳng giới

pdf

22 mb

EM GÁI – Module 6 – cuộc sống không bạo lực

pdf

32 mb

LÃNH ĐẠO TRẺ – Module 7 – cẩm nang thành lập và vận hành lãnh đạo trẻ

pdf

4 mb

eM GÁI – Module 8 – đối thoại về giới

pdf

48 mb

Bảo vệ khỏi tình trạng bạo lực, Em gái bình đẳng, Bạo lực trên cơ sở giới, Giáo dục giới tính toàn diện, Hoạt động xã hội, Thành phố an toàn & thân thiện với trẻ em gái, Thanh thiếu niên trên truyền thông, Trẻ em gái lãnh đạo

Share