Câu chuyện điển hình

Sức mạnh của sự lựa chọn

Quyết tâm làm chủ cuộc đời của mình, Chu, một cô gái H’Mông mới 15 tuổi, mong muốn chia sẻ câu chuyện bản thân đã từ chối kết hôn sớm để truyền…
Đọc Thêm

Nữ thủ lĩnh H’Mông trẻ của Hà Giang

Dung chưa bao giờ nghĩ rằng mình nổi bật. Nhưng cô gái H’Mông 15 tuổi này đang là một thành viên tích cực của CLB Thủ lĩnh của sự Thay đổi và Hội…
Đọc Thêm

Em Vui: nền tảng số giúp các em gái tránh xa web đen…

Nền tảng Em Vui khuyến khích đối thoại, thông tin và trao đổi về quyền của phụ nữ và trẻ em, nhằm giảm nguy cơ tảo hôn tại các tỉnh nông thôn Việt…
Đọc Thêm

Xóa bỏ kỳ thị xã hội giúp chấm dứt tình trạng…

Tiến tích cực vận động đấu tranh nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn tại Lai Châu, Việt Nam
Đọc Thêm