Chính sách riêng tư và thông báo về cookie

Cập nhật lần cuối: tháng 9 năm 2021

Giới thiệu

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho trang web tại địa chỉ plan-international.org, bao gồm tất cả thông tin và tài liệu có trên đó (“Trang web”). Trang web này được quản lý bởi Plan Limited, một công ty con thuộc sở hữu của Plan International Inc. (“Plan Ltd”).

Lưu ý về quyền riêng tư

Plan Ltd cam kết đảm bảo quyền riêng tư của tất cả người dùng trang web và sẽ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu khi xử lý dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân đang sống.

Trang web này được kiểm soát dữ liệu bởi: Plan Limited, Dukes Court, Block A, Woking, Surrey GU21 5BH
Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi là đầu mối liên hệ đối với tất cả các thắc mắc và lo ngại về bảo vệ dữ liệu tại: Data.Privacy@plan-international.org

Thông báo về Quyền riêng tư này điều chỉnh tất cả các trang với tên miền plan-international.org và nêu rõ cách Plan Ltd thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân thông qua Trang web. Nó không áp dụng cho các trang do các tổ chức khác nắm giữ, bao gồm các trang web của các văn phòng gây quỹ của Plan International hoặc các trang của bên thứ ba. Trang web này có thể được liên kết với các trang web của các bên khác, nhưng các trang web khác đó có thể có các chính sách bảo mật riêng của mình.

Điều quan trọng là bạn phải đọc và hiểu Thông báo về Quyền riêng tư này để bạn biết cách thức và lý do tại sao chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn, cũng như các quyền của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của Thông báo về Quyền riêng tư này. Plan Ltd có thể thay đổi các điều khoản của Thông báo về Quyền riêng tư này theo thời gian và, nếu những thay đổi đó được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách liên hệ với bạn nếu thích hợp hoặc bằng cách đăng tải Thông báo về Quyền riêng tư được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sẽ tuân theo các điều khoản của Thông báo về Quyền riêng tư này, được sửa đổi theo thời gian.

Chúng tôi thu thập và lưu trữ những dữ liệu cá nhân nào

Loại và lượng thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập và lưu trữ tùy thuộc vào cách bạn sử dụng trang web này. Bạn có thể truy cập hầu hết các trang trên trang web này mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai và không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Plan Ltd thu thập nhật ký hoạt động ẩn danh trong quá trình người dùng truy cập vào Trang web. Thông tin này có thể được sử dụng để tạo thống kê tổng hợp về cách Trang web được sử dụng (xem Thông báo về cookie của chúng tôi bên dưới để biết thêm thông tin về điều này).

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân về bạn qua Trang web nếu bạn chọn cung cấp thông tin khi bạn:

  • Đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email của chúng tôi
  • ký vào một trong số các thư ngỏ hoặc kiến nghị cho các chiến dịch của chúng tôi, hoặc
  • gửi email cho chúng tôi qua tính năng ‘Liên hệ với chúng tôi’

Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và xử lý tên, địa chỉ email và quốc gia cư trú của bạn cùng với bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn có thể cung cấp khi sử dụng tính năng ‘Liên hệ với chúng tôi’.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có Thông báo về Quyền riêng tư riêng cho các ứng viên nộp đơn xin việc tại Plan Ltd hoặc Plan International Inc thông qua trang web việc làm chuyên dụng của chúng tôi (https://jobs.plan-international.org/), tại đây bạn cũng có thể đăng ký nhận thông báo việc làm.

Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Plan Ltd sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến mục đích mà bạn đã cung cấp. Nói cách khác, để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và/hoặc email cập nhật về công việc chúng tôi đang làm hoặc để thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với một kiến nghị cụ thể. Theo đó, việc Plan Ltd xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn được chia sẻ với ai

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ trong nội bộ Plan Ltd để thực hiện mục đích khiến bạn cung cấp thông tin. Khi bạn ký vào một trong các bản kiến nghị của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ tên của bạn và thông tin chi tiết về quốc gia nơi bạn sinh sống với (các) tổ chức là (các) đối tượng của bản kiến nghị. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cho phép họ cung cấp dịch vụ cho Plan Ltd, chẳng hạn như nếu chúng tôi ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ để lưu trữ trang web này. Khi được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các văn phòng gây quỹ của Plan International nếu họ yêu cầu thông tin chi tiết về người đăng ký cập nhật qua email trong lãnh thổ của họ. Chẳng hạn, họ có thể liên hệ với bạn để mời bạn hỗ trợ các hoạt động của họ hoặc đăng ký nhận bản tin của họ. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin đó theo luật. Plan Ltd sẽ không bao giờ bán dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.

Gửi dữ liệu cá nhân ra ngoài Vương quốc Anh

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra ngoài Vương quốc Anh nếu, chẳng hạn, Plan Ltd ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi, (chẳng hạn như công ty lưu trữ trang web này), nếu bạn đã ký một bản kiến nghị và tổ chức là đối tượng của bản kiến nghị nằm bên ngoài Vương quốc Anh, hoặc nếu Plan Ltd chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một trong các văn phòng gây quỹ của Plan International có trụ sở tại quốc gia nơi bạn sinh sống.

Khi thông tin cá nhân của bạn được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ hoặc văn phòng Plan International có trụ sở bên ngoài Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ ở mức độ tương tự như ở Vương quốc Anh thông qua một trong các biện pháp bảo vệ sau:

Chuyển đến một quốc gia (trong Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc quốc gia khác) có luật bảo mật quốc gia đảm bảo mức độ bảo vệ đối với dữ liệu cá nhân tương đương như của chính phủ Vương quốc Anh; hoặc là

Đưa ra hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ hoặc văn phòng gây quỹ của Plan International nhằm đảm bảo họ phải bảo vệ dữ liệu cá nhân theo cùng tiêu chuẩn được yêu cầu ở Vương quốc Anh.

Chọn không nhận tin nhắn từ Plan Ltd

Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào bạn còn tiếp tục đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi. Bất kỳ e-mail nào chúng tôi gửi cho bạn đều cho phép bạn từ chối nhận thêm e-mail từ chúng tôi. Nếu bạn chọn hủy đăng ký nhận email, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng gửi cho bạn bất kỳ thông tin nào và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi trong vòng sáu tháng. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi (xem chi tiết bên dưới).

Nếu bạn chỉ ký vào một trong các kiến nghị của chúng tôi, nhưng không chọn nhận thông tin cập nhật qua email của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong tối đa 12 tháng, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó trước đó.

Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ như thế nào

Plan Ltd coi trọng việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các chính sách, thủ tục và kiểm soát nội bộ để cố gắng và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất, vô tình bị phá hủy, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ và chỉ được truy cập bởi nhân viên của chúng tôi khi họ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong trường hợp Plan Ltd sử dụng các bên thứ ba để xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt tổ chức, họ chỉ làm việc trên cơ sở hướng dẫn bằng văn bản và theo nghĩa vụ bảo mật. Các bên thứ ba cũng có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân.

Các quyền của bạn

Trong những trường hợp nhất định, theo luật, bạn có quyền: –

  • Yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà Plan Ltd nắm giữ về bạn. Bạn có thể làm việc này thông qua Yêu cầu truy cập chủ thể và bạn phải gửi yêu cầu này bằng văn bản cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu (Data.Privacy@plan-international.org)
  • Yêu cầu Plan Ltd thay đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ về bạn
  • Yêu cầu Plan Ltd xóa hoặc ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích xử lý

Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho việc thực hiện các quyền của mình (trừ khi bạn đưa ra Yêu cầu truy cập chủ thể và Plan Limited kết luận một cách hợp lý rằng điều đó rõ ràng là vô căn cứ hoặc quá mức). Nếu bạn đưa ra yêu cầu, Plan Limited có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại Data.Privacy@plan-international.org hoặc gửi văn bản cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu tại Trụ sở chính của Plan International, Block A, Duke’s Court, Woking, Surrey, GU21 5BH

Giải quyết khiếu nại

Plan Ltd sẽ cố gắng giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình một cách nhanh chóng và công bằng. Plan Ltd sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu và các cơ quan quản lý, cơ quan và tòa án khác liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại đó. Bước đầu tiên, vui lòng gửi các quan ngại của bạn tới địa chỉ data.privacy@plan-international.org.

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu/khiếu nại của bạn, xin lưu ý rằng bạn có thể khiếu nại chính thức đến cơ quan giám sát tại quốc gia nơi bạn sinh sống hoặc làm việc. Nếu bạn cho rằng đã có hành vi xâm phạm quyền của mình theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”), vui lòng liên hệ với cơ quan giám sát ở Vương quốc Anh hoặc quốc gia thành viên có liên quan của Liên minh Châu Âu. Ở Vương quốc Anh, cơ quan giám sát là Văn phòng Ủy viên Thông tin, bạn có thể liên hệ qua trang web của cơ quan này hoặc qua địa chỉ:

Văn phòng Ủy viên Thông tin Wycliffe House
Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Số điện thoại trợ giúp của ICO: +44 (0) 303 123 1113

Thông báo về Cookie của chúng tôi

Cookie là một phần thông tin chỉ ở dạng văn bản mà một trang web chuyển đến trình duyệt web của bạn để trang web có thể nhớ bạn là ai. Cookie thông thường sẽ chứa tên miền Internet mà từ đó cookie đến, “thời gian tồn tại” của cookie và giá trị, thường là một số duy nhất được tạo ngẫu nhiên.

Plan Ltd sử dụng cookie và phần mềm phân tích nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn. Ví dụ: đo lường có bao nhiêu người đang sử dụng mỗi trang của trang web và trong thời gian bao lâu để chúng tôi có thể cố gắng cải thiện chất lượng trang web của mình.

Thông tin này không được sử dụng để phát triển hồ sơ cá nhân của bạn.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt các loại cookie này trên thiết bị của bạn.

Người dùng có cơ hội cài đặt thiết bị của họ ở chế độ chấp nhận tất cả cookie, chế độ thông báo cho họ khi có cookie hoặc không nhận cookie vào bất kỳ lúc nào. Để ngăn chặn việc tải xuống cookie hoặc kiểm soát cách sử dụng cookie trên máy tính của bạn, vui lòng đọc thông tin trợ giúp được cung cấp cùng với phần mềm trình duyệt Internet của bạn, truy cập www.allaboutcookies.org hoặc đọc thêm hướng dẫn bên dưới.

Việc sử dụng cookie của chúng tôi

Trang web này sử dụng các cookie tiếp thị và thống kê chức năng, ẩn danh. Các cookie tiếp thị và thống kê có thể được chấp nhận hoặc từ chối thông qua Thông báo của hệ thống về Cookie – và sẽ bị vô hiệu hóa theo mặc định khi người dùng truy cập vào trang web.

  • Các cookie chức năng cần thiết cho trang web; chúng ghi nhớ những lựa chọn bạn thực hiện để phục vụ tốt hơn.
  • Cookie thống kê ẩn danh cho phép chúng tôi đo lường lượt truy cập vào trang web mà không cần xác định các cá nhân cụ thể.
  • Cookie tiếp thị cho phép chúng tôi điều chỉnh quảng cáo của Plan International cho phù hợp với sở thích của khách truy cập trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo của khách truy cập trong một kênh truyền thông xã hội chẳng hạn.

Cookie thống kê ẩn danh

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics để phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Công cụ phân tích này sử dụng ‘các cookie’, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để thu thập thông tin nhật ký internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập ở dạng ẩn danh.

Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền tới Google. Thông tin này sau đó được sử dụng để đánh giá việc sử dụng trang web của khách truy cập và tạo thành các báo cáo thống kê về hoạt động trang web cho Plan International.

Plan Ltd sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng công cụ phân tích thống kê này để theo dõi hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không liên kết bất kỳ dữ liệu nào thu thập được từ trang web này với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bất kỳ nguồn nào trong quá trình sử dụng công cụ phân tích thống kê của Google.

Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Cả Plan Ltd và Google sẽ không liên kết hoặc tìm cách liên kết một địa chỉ IP với danh tính của một người dùng máy tính.
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và vì các mục đích nêu trên. Xem tổng quan về Google Analytics để biết thêm thông tin.

Crazy Egg

Trang web này sử dụng dịch vụ có tên Crazy Egg để thu thập dữ liệu ẩn danh về hành vi của người dùng trên một số trang của trang web, chẳng hạn như nơi họ nhấp hoặc cuộn đến trên một trang. Để làm điều này, Crazy Egg sẽ gửi một cookie vào trình duyệt của bạn.

Cả Plan Ltd và Crazy Egg sẽ không sử dụng thông tin này để nhận dạng cá nhân người dùng trang web của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Crazy Egg. Tìm hiểu cách chọn loại bỏ Crazy Egg.
Các cookie tiếp thị

Google Ads

Chúng tôi sử dụng Báo cáo nhân khẩu học và sở thích của Google Analytics để tạo đối tượng tiếp thị lại dựa trên dữ liệu hành vi, nhân khẩu học và sở thích cụ thể.

Chúng tôi truy xuất dữ liệu nhân khẩu học và sở thích về nội dung cơ bản thông qua cookie của Google Ads dành cho những người dùng đã đồng ý với việc cá nhân hóa Quảng cáo với Google. Thông qua Google Signals, chúng tôi liên kết thông tin này với hành vi người dùng cá nhân – nhưng ẩn danh – được theo dõi qua cookie của Google Analytics. Kết quả là hồ sơ người dùng được cung cấp dưới dạng tổng hợp trong các báo cáo của Google Analytics. Đây là những ước tính về thuộc tính người dùng dựa trên hành vi của Google Ads và không phải là dữ liệu cá nhân chính xác. Để bảo vệ hơn nữa quyền riêng tư của người dùng, chúng tôi không thể báo cáo dữ liệu nhân khẩu học và sở thích ở cấp độ cá nhân, kể cả ẩn danh: thông tin phải đảm bảo ngưỡng ít nhất gồm 7 người dùng thì mới được hiển thị trong bất kỳ báo cáo Google Analytics nào.

Sau đó, những khan giả này có thể trở thành đối tượng mục tiêu của quảng cáo trực tuyến thông qua Google Ads khi khách truy cập đang duyệt web qua Google hoặc các trang web đối tác của Google.

Plan Ltd sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng Google Analytics hoặc Google Ads để theo dõi hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Tìm hiểu cách chọn loại bỏ quảng cáo trực tuyến cá nhân hóa.

Facebook

Trang web này sử dụng cookie của Facebook tạo liên kết giữa việc bạn truy cập vào trang web này và Facebook. Điều này giúp chúng tôi hiển thị cho người dùng nội dung có liên quan trên Facebook và tìm hiểu cách người dùng tương tác với nội dung của chúng tôi trên Facebook. Facebook sẽ thu thập dữ liệu để thực hiện điều này. Thông tin về cách Facebook xử lý dữ liệu của người dùng có thể được tìm thấy tại đây. Xem thêm bên dưới để biết thông tin về cách tắt cookie này.

Twitter

Trang web này sử dụng cookie Twitter tạo liên kết giữa việc bạn truy cập vào trang web này và Twitter. Điều này giúp chúng tôi hiển thị cho người dùng nội dung quảng cáo có liên quan trên Twitter và tìm hiểu cách người dùng trên Twitter tương tác với quảng cáo của chúng tôi. Twitter sẽ thu thập dữ liệu để thực hiện điều này. Thông tin về cách loại bỏ quảng cáo dựa trên sở thích của Twitter có thể được tìm thấy tại đây.

Các cookie khác

Cookie của bên thứ ba

Để làm phong phú nội dung của mình, đôi khi chúng tôi nhúng ảnh và video từ các trang web như YouTube hoặc Twitter. Do đó, khi bạn truy cập một trang có nội dung được nhúng từ YouTube hoặc Twitter chẳng hạn, các trang web này có thể đặt một cookie.

Trang web này cũng có các nút “chia sẻ” để cho phép người dùng của trang web dễ dàng chia sẻ bài viết với bạn bè của họ thông qua các mạng xã hội, ví dụ, Facebook, Twitter hoặc LinkedIn. Các trang web này có thể đặt cookie khi bạn cũng đăng nhập vào dịch vụ của họ.

Plan Ltd không kiểm soát việc phổ biến các cookie này và bạn nên kiểm tra trang web của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin về những cookie này.

Tắt và bật cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trên trình duyệt của mình.
Xin lưu ý rằng việc hạn chế cookie có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web này.

Để tắt cookie nếu bạn đang sử dụng Microsoft Windows Explorer: Nhấp vào ‘Công cụ’ ở trình đơn trên cùng, sau đó vào Tùy chọn Internet, sau đó vào tab được đánh dấu ‘Quyền riêng tư’; Di chuyển thanh trượt đến vị trí tương ứng với mức độ chấp nhận/từ chối cookie mà bạn có thể chấp nhận.

Để xóa các cookie hiện có nếu bạn đang sử dụng Microsoft Windows Explorer: Nhấp vào ‘Công cụ’ ở menu trên cùng, sau đó nhấp vào Tùy chọn Internet; Trong phần được đánh dấu ‘Lịch sử duyệt web’, nhấp vào ‘Xóa…’; Trong phần được đánh dấu ‘Cookie’, nhấp vào ‘Xóa cookie’; Nhấp vào “Có” hoặc nhấn phím “Enter”.
Để tắt cookie trong các trình duyệt khác, hãy xem các liên kết bên dưới:

Các trình duyệt khác có tính năng quản lý cookie tương tự trong phần cài đặt của chúng, vui lòng tham khảo tính năng ‘Trợ giúp’ trong trình duyệt của bạn.

Tìm thêm thông tin chi tiết về cách tắt cookie tại đây: www.aboutcookies.org.

Share