Báo cáo Dấu ấn Đối tác LNOB – Không để ai bị bỏ lại phía sau

Việt Nam – Giai đoạn 2020-2021

Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau – Leave No One Behind Partnership (LNOB Vietnam) được thành lập từ 2017 với sứ mệnh trọng tâm là trao quyền cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương thông qua việc áp dụng thực hiện rộng rãi toàn diện các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Advertisement, Flyer, Brochure

Plan International Việt Nam và các thành viên Đối tác Không để ai bị bỏ lại phía sau (Leave No One Behind – LNOB) Việt Nam hân hạnh công bố Báo cáo Dấu ấn LNOB Giai đoạn 2020-2021. Báo cáo là bản tổng hợp giới thiệu về LNOB Việt Nam, các hoạt động nổi bật của Đối tác cũng như đóng góp của các tổ chức thành viên liên quan đến 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (PTBV) của Liên Hợp Quốc.

Theo Báo cáo, Đối tác LNOB Việt Nam đã đạt được hai thành tựu lớn trong giai đoạn 2020-2021. Thứ nhất, các thành viên LNOB đã tích cực tham gia đóng góp trong Báo cáo Quốc gia năm 2020: Tiến độ 5 năm thực hiện các Mục tiêu PTBV, trong đó gần 80% ý kiến của LNOB Việt Nam đã được đưa vào Báo cáo bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, LNOB Việt Nam đã hoàn thành và xuất bản Báo cáo Mục tiêu PTBV 16+ tại Việt Nam, một hợp phần quan trọng trong Báo cáo Theo dõi và Giám sát Mục tiêu PTBV 16+ ở cấp Quốc gia và Khu vực (2015-2020) tại Châu Á.

Chia sẻ trong Báo cáo, bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD, Điều phối Quốc gia Đối tác LNOB Việt Nam khẳng định: “Xếp hạng tiến độ thực hiện Mục tiêu PTBV của Việt Nam đã tăng mạnh từ vị trí 88 thế giới năm 2016 lên vị trí 55 thế giới năm 2022, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của nước ta trong nỗ lực phát triển bền vững với vị thế là một nước đang phát triển. Với sự đồng lòng và cam kết, Đối tác LNOB Việt Nam sẽ tiếp tục đem tới tiếng nói cho các cộng đồng yếu thế và mang lại những kết quả có tính đột phá, qua đó đóng góp vào Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững trong những năm tới”. (Có thể thay thế quote của Giám đốc quốc gia tổ chức đăng bài)

Xem thông tin chi tiết về LNOB Việt Nam tại: https://msdvietnam.org/lnob-viet-nam/.

Download options

Báo cáo LNOB – Việt Nam 2020-2021

pdf

196 mb

Bảo vệ khỏi tình trạng bạo lực, Bạo lực trên cơ sở giới

Share