Album ảnh dự án: Bảo vệ trẻ em và thanh niến niên an toàn trên môi trường mạng

Lắng nghe, đồng hành & Cùng tạo ra thay đổi

Album ảnh này ghi lại chuỗi các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án: Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên an toàn trên môi trường mạng

Person, Human, Advertisement
Trang bìa album ảnh dự án

Ngày nay, sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã và đang tạo ra những đổi mới tích cực. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đại dịch Covid-19 cũng góp phần khiến các hình thức làm việc và học tập trực tuyến dẫn trở nên phổ biến.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Kon Tum đã xây dựng đề án nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, song thực tế vẫn còn nhiều thách thức để có thể đạt được theo hướng đi đã đề ra.

Không thể phủ nhận vai trò của Internet trong việc giúp trẻ em và thanh thiếu niên có được cơ hội học tập và giáo dục mở rộng. Thế nhưng bên cạnh giá trị tích cực, những nguy cơ trên không gian mạng vẫn luôn hiện hữu. Với kỹ năng nhận diện vấn đề còn yếu trước thông tin xấu và độc hại, trẻ em và thanh thiếu niên là những đối tượng dễ bị tổn thương từ đó có thể nảy sinh những phản ứng tiêu cực trong cuộc sống.

Bối cảnh đó đòi hỏi phải hiểu sâu sắc về thực trạng và xác định những lỗ hổng về năng lực, hành lang pháp lý, môi trường văn hóa xã hội để đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trên không gian mạng. Tổ chức Plan International Việt Nam đã làm việc cùng văn phòng Plan International Đức huy động ngân sách cho dự án “Bảo vệ Trẻ em và thanh thiếu niên An toàn trên môi trường mạng”.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ thanh thiếu niên độ tuổi từ 10 – 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương, sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn và được bảo vệ khỏi các hình thức xâm hại trên môi trường mạng.

Dự án cũng hướng tới hỗ trợ gia đình, trường học và cộng đồng thiết lập các cơ chế để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương, khỏi các hình thức bắt nạt và bạo lực giới trên môi trường mạng, và các cơ quan chính phủ, cơ quan truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin có các biện pháp nhằm ngăn ngừa và ứng phó hiệu quả để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Album ảnh này ghi lại chuỗi các hoạt động phản ánh nỗ lực của Plan International và các đối tác chính phủ và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, bóc lột và xâm hại trên Internet.

Tải Xuống

Album Ảnh dự án – VNM & ENG

pdf

13 mb

Bảo vệ khỏi tình trạng bạo lực, Bạo lực trên cơ sở giới, Công nghệ hỗ trợ phát triển, Thanh thiếu niên trên truyền thông

Share