#LênTiếngVìBìnhĐẳng

8 Tháng Ba 2023

Hãy lắng nghe tiếng nói của trẻ em gái và cùng chung tay giải quyết các vấn đề bất bình đẳng!

human,

📣 Đây là lời kêu gọi đến các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới: Hãy lắng nghe tiếng nói của trẻ em gái và cùng chung tay giải quyết các vấn đề bất bình đẳng!

👎 Chúng tôi sẽ không để những định kiến quyết định cuộc sống của mình. Chúng tôi muốn tiên phong trong tương lai của chính mình và được tham gia vào quá trình đưa ra quyết định an toàn, toàn diện, dễ tiếp cận, và bền vững.

✍️ Hãy cùng trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam #LênTiếngVìBìnhĐẳng và lan tỏa thông điệp của chính bạn trên các nền tảng mạng xã hội với hashtag #LenTiengViBinhDang#DearLeaders

#PlanInVietnam#GirlsGetEqual#EqualPowerNow

Em gái bình đẳng, Việc làm cho thanh niên, Hoạt động xã hội, Sự tham gia của người dân, Thanh thiếu niên trên truyền thông, Trẻ em gái lãnh đạo

Share