Politica de confidențialitate și avizul privind modulele cookie

Ultima actualizate: septembrie 2021

Introducere

Prezentul Aviz de confidențialitate se aplică site-lui web plan-international.org, inclusiv informațiilor și materialilor care se conțin pe acest site („site-ul web”). Site-ul web este gestionat de Plan Limited, o filială deținută integral de Plan International Inc. („Plan Ltd”).

Avizul nostru de confidențialitate

Plan Ltd se angajează să asigure confidențialitatea tuturor utilizatorilor site-ului web și să respecte legislația privind protecția datelor în cazul în care prelucrează date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt informații ce pot fi utilizate pentru a identifica o persoană în viață.

Operatorul de date al acestui site web – Plan Limited, Dukes Court, Block A, Woking, Surrey GU21 5BH

Ofițerul pentru protecția datelor este persoana de contact căreia îi pot fi adresate întrebări sau exprimate preocupări ce vizează protecția datelor – Data.Privacy@plan-international.org

Prezentul Aviz de confidențialitate reglementează toate paginile de pe domeniul plan-international.org și stabilește modul în care Plan Ltd colectează și prelucrează date cu caracter personal prin intermediul site-ului web. Avizul nu se aplică paginilor găzduite de alte organizații, inclusiv site-urilor web ale birourilor de colectare de fonduri ale Plan International sau site-urilor unor terți. Site-ul web poate fi corelat cu site-urile web ale unor astfel de părți, însă acele alte site-uri pot avea propriile politici de confidențialitate care le sunt aplicabile.

Este important ca dvs. să citiți și să înțelegeți acest Aviz de confidențialitate, astfel încât să fiți informat despre modul și motivul din care colectăm și prelucrăm informații cu caracter personal și care sunt drepturile dvs. în temeiul legislației privind protecția datelor. Prin utilizarea site-ului web, dvs. acceptați termenii acestui Aviz de confidențialitate. Ocazional, Plan Ltd poate modifica termenii acestui Aviz de confidențialitate. În cazul în care sunt operate amendamente, noi vă vom notifica despre acestea, luând contact cu dvs., în funcție de caz, sau prin publicarea Avizului de confidențialitate actualizat pe site-ul web al organizației noastre. Utilizarea în continuare a site-ului web se va baza pe termenii acestui Aviz de confidențialitate modificați ocazional.

Ce date cu caracter personal colectăm și stocăm

Tipul și volumul de informații despre dvs. pe care le vom colecta și stoca depinde de modul în care dvs. folosiți site-ul web. Puteți accesa majoritatea paginilor pe site-ul web fără a ne spune cine sunteți și fără a divulga vreo informație cu caracter personal. Plan Ltd colectează jurnalizări anonime în timpul accesării site-ului web de către utilizatori. Aceste informații pot fi folosite pentru a crea date statistice agregate despre modul în care site-ul web este utilizat (a se vedea Avizul privind modulele cookie de mai jos pentru mai multe informații la acest capitol).

Putem colecta numai informațiile cu caracter personal despre dvs. prin intermediul site-ului web în cazul în care dvs. alegeți să le puneți la dispoziție atunci când:–

  • vă abonați la actualizările noastre expediate prin poșta electronică;
  • semnați una dintre scrisorile sau petițiile de campanie; sau
  • ne expediați un mesaj electronic prin intermediul formularului ‘Contactați-ne’

În asemenea cazuri, noi vom colecta, stoca și prelucra numele dvs., adresa electronică și țara de reședință plus orice informații suplimentare pe care ni le puteți furniza, folosind formularul ‘Contactați-ne’.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că noi avem un Aviz de confidențialitate separat pentru candidații care aplică pentru un job la Plan Ltd sau Plan International Inc prin intermediul site-ului web dedicat (https://jobs.plan-international.org/), unde vă puteți abona pentru a primi anunțuri despre ofertele de muncă.

De ce noi prelucrăm datele cu caracter personal ale dvs

Plan Ltd va prelucra numai datele cu caracter personal ale dvs. în legătură cu scopul pentru care le-ați furnizat. Cu alte cuvinte, în vederea expedierii în adresa dvs. a informaților comerciale și/sau a actualizărilor prin poșta electronică despre munca pe care o facem sau pentru a demonstra sprijinul nostru în cazul unei petiții speciale. În acest mod, prelucrarea de către Plan Ltd a datelor cu caracter personal care vă aparțin este bazată pe consimțământul dvs.

Cui sunt transmise datele cu caracter personal ale dvs

Datele cu caracter personal ale dvs. sunt distribuite în cadrul Plan Ltd astfel încât să putem îndeplini scopul pentru care ni le-ați furnizat. Atunci când ați semnat una dintre petițiile noastre noi putem să transmitem numele dvs. și detaliile despre țara de reședință organizației (organizațiilor) vizate în petiție. În funcție de caz, noi vom transmite informațiile dvs. prestatorilor de servicii pentru a le permite să presteze servicii către Plan Ltd, de exemplu, în cazul în care noi contractăm un prestator de servicii care să găzduiască site-ul web. Când avem consimțământul dvs., noi trimitem informațiile cu caracter personal care vă aparțin birourilor de colectare de fonduri ale Plan International în cazul în care acestea solicită datele de contact ale abonaților la actualizările expediate prin poșta electronică din teritoriul lor. Acestea ar putea să vă contacteze pentru a vă invita, de exemplu, să le susțineți activitățile sau să vă abonați la buletinele informative ale acestora. În caz contrar, noi vom trimite numai informațiile cu caracter personal care vă aparțin în cazul în care suntem obligați să o facem prin lege. Plan Ltd nu va vinde niciodată datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat.

 

Expedierea datelor cu caracter personal în afara Regatului Unit 

Datele cu caracter personal ale dvs. pot fi transferate în afara Regatului Unit în cazul în care Plan Ltd contractează, de exemplu, un prestator de servicii terț care să îndeplinească anumite funcții în numele organizației noastre (precum o companie care găzduiește site-ul web), în cazul în care ați semnat o petiție și organizația vizată se află în afara Regatului Unit sau în cazul în care Plan Ltd transferă datele cu caracter personal ale dvs. unuia dintre birourile de colectare de fonduri ale Plan International care se află în țara în care locuiți.

În cazul în care informațiile cu caracter personal care vă aparțin sunt transferate unui prestator de servicii sau unui birou al Plan International situat în afara Regatului Unit, noi vom asigura protecția datelor cu caracter personal ale dvs. în aceeași măsură cum sunt protejate în Regatul Unit prin intermediul următoarelor măsuri de protecție:

Transferul către o țară (din Spațiul Economic European sau din altă regiune) a cărei legislație națională în materie de confidențialitate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal astfel cum a fost stabilit de autoritățile Regatului Unit; sau

Semnarea unui contract cu prestatorul de servicii sau cu biroul de colectare a fondurilor al Plan International care semnifică faptul că ei sunt obligați să protejeze datele cu caracter personal în baza acelorași standarde impuse în Regatul Unit.

Renunțarea la primirea mesajelor electronice din partea Plan Ltd

În cazul în care ați optat să vă abonați la actualizările trimise prin poșta electronică, noi vom păstra informațiile cu caracter personal ale dvs. pe durata cât sunteți abonat și inclus în lista de adrese. Orice mesaj electronic pe care îl trimitem în adresa dvs. vă va permite să renunțați la primirea mesajelor electronice pe care le expediem. În cazul în care decideți să vă dezabonați de la primirea ulterioară a mesajelor electronice noi vom sista imediat expedierea comunicărilor în adresa dvs. și, în cursul a 6 luni vom radia din sistemul nostru informațiile cu caracter personal care vă aparțin. Dvs. puteți cere să fie radiat din lista de adrese numele dvs., contactând-ul pe ofițerul responsabil pentru protecția datelor (a se vedea detalii mai jos). În cazul în care dvs. semnați una dintre petițiile noastre însă nu optați să primiți mesaje electronice despre actualizările recente noi vom păstra datele cu caracter personal ale dvs. pentru o durată de cel mult 12 luni, cu excepția cazului în care ne solicitați să facem acest lucru mai devreme.

În ce mod sunt protejate datele cu caracter personal

Plan Ltd ia în serios securitatea datelor cu caracter personal care vă aparțin. În cadrul companiei avem politici, proceduri și metode de control care ne permit să asigurăm faptul că datele cu caracter personal nu sunt pierdute, distruse în mod accidental, utilizate eronat sau dezvăluite, fiind accesate numai de salariații companiei pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu.

În cazul în care Plan Ltd implică terți pentru a prelucra date cu caracter personal în numele său, aceștia se bazează pe instrucțiuni scrise și sub rezerva obligației de confidențialitate. De asemenea, terții sunt obligați să pună în aplicare măsuri tehnice și organizaționale adecvate care sunt conforme cu legislația privind protecția datelor în vederea asigurării securității datelor cu caracter personal.

Care sunt drepturile dvs

În anumite circumstanțe, prin lege, dvs. aveți dreptul să:-

  • solicitați accesul la informațiile cu caracter personal pe care le deține Plan Ltd despre dvs. Accesul este disponibil prin intermediul unei solicitări de acces a persoanei vizate (eng. – Subject Access Request) care trebuie efectuată în scris în adresa ofițerului responsabil pentru protecția datelor (Data.Privacy@plan-international.org);
  • să-i cereți Plan Ltd să modifice sau să rectifice datele cu caracter personal incorecte sau incomplete despre dvs.;
  • să-i cereți Plan Ltd să radieze sau să sisteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs., de exemplu, când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopuri de prelucrare.

Nu sunteți obligat să achitați vreo taxă pentru exercitarea drepturilor dvs. (cu excepția cazului în care depuneți o solicitare de acces a persoanei vizate, iar Plan Limited conchide în mod rezonabil că aceasta este în mod evident neîntemeiată sau excesivă). În cazul în care depuneți o solicitare, Plan Limited are la dispoziție o lună pentru a vă răspunde. Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să-l contactați pe ofițerul responsabil pentru protecția datelor la: Data.Privacy@plan-international.org sau să-i scrieți ofițerului responsabil pentru protecția datelor la: Plan International Headquarters, Block A, Duke’s Court, Woking, Surrey, GU21 5BH

Soluționarea reclamațiilor

Plan Ltd va depune efortul necesar pentru a soluționa orice reclamații aferente procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în mod prompt și imparțial. Plan Ltd va cooperează cu autoritățile de protecție a datelor și cu alte entități de reglementare, agenții și instanțe implicate în soluționarea unor astfel de reclamații. În primul rând, trimiteți mesajele în care vă exprimați preocupările dvs. la: data.privacy@plan-international.org.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de felul în care am gestionat datele cu caracter personal ale dvs. sau solicitarea/reclamația dvs., dvs. puteți înainta o reclamație oficială în adresa autorității de supraveghere din țara în care locuiți sau munciți. Dacă considerați că v-au fost încălcate drepturile în temeiul Regulamentului general de protecție a datelor („GDPR”), vă rugăm să contactați autoritatea de supraveghere din Regatul Unit sau din statul membru UE relevant. În Regatul Unit autoritatea de supraveghere este Biroul comisarului pentru informații (eng. – Information Commissioner’s Office), pe care îl puteți contacta prin intermediul site-ului web sau la adresa:

Information Commissioner’s Office (ICO) Wycliffe House
Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF

Linia de asistență telefonică a ICO: +44 (0)303 123 1113

Avizul privind modulele cookie

Un modul cookie reprezintă informații sub formă de text pe care un site web le transferă pe navigatorul web pe care îl folosiți astfel încât site-ul web să vă memoreze. În mod normal, un modul cookie va conține denumirea domeniului Internet din care acesta provine, „speranța de viața” a modulului cookie și o valoare, de regulă, un număr unic generat în mod aleatoriu.

Plan Ltd folosește modulele cookie și software de analiză în scopul fortificării experienței de utilizator. De exemplu, cuantificarea numărului de persoane care folosesc fiecare pagină a site-ului web și durata utilizării astfel încât să poată fi îmbunătățită calitatea site-ului.

Aceste informații nu sunt utilizate pentru a elabora un profil individual despre dvs.

Prin utilizarea site-ului web elaborat de noi, dvs. conveniți ca noi să plasăm aceste tipuri de module cookie pe dispozitivul dvs. Utilizatorii au posibilitatea să-și seteze dispozitivele proprii astfel încât acestea să accepte toate modulele cookie, să fie notificați când este emis un modul cookie sau să nu primească module cookie în orice moment. Pentru a bloca descărcarea modulelor cookie sau a controla modul în care sunt utilizate modulele cookie pe calculatorul dvs. vă rugăm să citiți informațiile de asistență furnizate cu software navigatorului Internet, accesând www.allaboutmodule cookie.org sau să citiți instrucțiunile suplimentare de mai jos.

Cum utilizăm modulele cookie

Prezentul site web folosește module cookie funcționale, statistice anonime și de marketing. Modulele cookie statistice și de marketing pot fi acceptate sau respinse prin intermediul Cookie Banner – acestea vor fi dezactivate în mod tacit atunci când utilizatorul accesează site-ul web.

  • modulele cookie funcționale sunt necesare pentru site-ul web; acestea memorizează alegerile pe care le-ați făcut pentru a oferi o funcționalitate mai bună;
  • modulele cookie statistice anonime ne permit să cuantificăm numărul de accesări ale site-ului web, fără a identifica persoane individuale;
  • modulele cookie de marketing ne permit să ajustăm publicitatea efectuată de Plan International în funcție de interesele vizitatorilor site-ului nostru sau să-i demonstrăm, de exemplu, unui vizitator publicitatea pe un canal de social media.

Module cookie statistice anonime

Google Analytics

Site-ul web folosește Google Analytics în vederea analizării modului în care utilizatorii folosesc site-ul. Acest instrument analitic folosește ‘module cookie’, care sunt fișiere text plasate pe calculatorul dvs. pentru a colecta informații standard despre conexiunea la internet și despre acțiunile utilizatorilor pe site într-o formă anonimă.

Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP a dvs.) sunt transmise către Google. Aceste informații sunt utilizate ulterior pentru a evalua modul în care vizitatorii utilizează site-ul web și pentru a compila rapoarte statistice despre acțiunile pe site-ul web pentru Plan International.

Plan Ltd nu va utiliza instrumentul de analiză statistică (și nu le va permite nici terților) să utilizeze acest instrument pentru a urmări sau colecta informații cu caracter personal despre vizitatorii site-ului nostru. Nu vom asocia datele adunate de pe acest site cu informații cu caracter personal din orice sursă ca parte a utilizării instrumentului de analiză statistică Google.

Google nu va asocia adresa IP a dvs. cu alte date stocate de Google. Nici Plan Ltd, nici Google nu vor corela sau încerca să coreleze o adresă IP cu identitatea unui utilizator de calculator.


Prin utilizarea acestui site web, dvs. acceptați ca Google să prelucreze date despre dvs. în maniera și în scopurile stabilite mai sus.
Pntru informații suplimentare a se vedea Google’s Analytics overview.

Crazy Egg 

Prezentul site web folosește un serviciu numit Crazy Egg pentru a colecta date anonime despre acțiunile utilizatorilor pe unele pagini ale site-ului, de ex., unde ei fac click sau derulează pe o pagină. Pentru a îndeplini acest lucru,Crazy Egg va depozita un modul cookie în navigatorul dvs.

Nici Plan Ltd, nici Crazy Egg nu vor utiliza aceste informații pentru a identifica date cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului web al organizației noastre. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate privind Crazy Egg. Aflați cum puteți refuza acțiunile Crazy Egg.

Module cookie de marketing

Google Ads

Noi utilizăm Google Analytics Demographics și Interest Reporting pentru a crea audiențe de re-marketing (eng. – Remarketing Audiences) bazate pe date concrete de comportament, demografice și de interes.

Noi extragem date demografice de bază și date despre interesele privind conținutul prin intermediul modulelor cookie Google Ads, pentru utilizatorii care au acceptat publicitatea personalizată a Google. Prin Google Signals, noi corelăm aceste date – în mod anonim – cu acțiunile persoanei urmărite cu ajutorul modulului cookie Google Analytics. Profilul rezultant al utilizatorului este pus la dispoziție în formă agregată în raportul analitic Google. Acestea sunt estimări ale atribuțiilor utilizatorului bazate pe acțiunile Google Ads și nu reprezintă date cu caracter personal corecte. În scopul protejării ulterioare a confidențialității utilizatorului, noi nu putem raporta date demografice și de interes la nivel individual, nici chiar sub formă anonimă: există un prag de cel puțin 7 utilizatori înainte ca aceste informații să poată fi afișate într-un raport analitic Google.

Aceste audiențe pot fi ulterior vizate de publicitatea online prin intermediul Google Ads atunci când vizitatorii navighează pe Google sau pe site-urile web partenere.

Plan Ltd nu va utiliza Google Analytics sau Google Ads (și nu le va permite nici terților) să utilizeze aceste instrumente pentru a urmări sau colecta informații cu caracter personal despre vizitatorii site-ului nostru.

Aflați cum puteți refuza publicitatea personalizată online.

Facebook

Prezentul site-ul web folosește un modul cookie Facebook care creează un link între accesările acestui site web și Facebook. În acest mod avem posibilitatea să le demonstrăm utilizatorilor un conținut relevant pe Facebook și să aflăm cum interacționează utilizatorii cu acest conținut pe Facebook. Facebook va colecta date pentru a permite astfel de acțiuni. Informațiile despre modul în care Facebook gestionează datele utilizatorilor săi pot fi accesate aici. A se vedea mai jos informații despre modalitatea de dezactivare a acestui modul cookie.

Twitter

Prezentul site-ul web folosește un modul cookie Twitter care creează un link între accesările acestui site web și Twitter. În acest mod noi avem posibilitatea să le demonstrăm utilizatorilor un conținut relevant pe Twitter și să aflăm cum interacționează utilizatorii cu publicitatea noastră pe Twitter. Twitter va colecta date pentru a permite acest lucru. Informațiile despre modul în care puteți refuza publicitatea Twitter bazată pe interese pot fi accesate aici.

Alte module cookie

Module cookie ale unor terți

Pentru a îmbogăți conținutul nostru uneori noi adăugăm fotografii și video preluate de pe YouTube sau Twitter. Drept urmare, atunci când vizitați o pagină ce include un conținut preluat de pe YouTube sau Twitter, de exemplu, aceste site-uri pot seta un modul cookie .

De asemenea, prezentul site web include tasta ‘share’ care le permite utilizatorilor site-ului să le trimită articole prietenilor în mod facil prin intermediul rețelelor de socializare: Facebook, Twitter sau LinkedIn. Aceste site-uri pot seta un modul cookie atunci când accesați serviciilor lor.

Plan Ltd nu controlează distribuirea acestor module cookie. Pentru mai multe informații la acest capitol puteți consulta site-ul web relevant al terțului respectiv.

Dezactivarea și activarea modulelor cookie

Aveți posibilitatea să acceptați sau să respingeți modulele cookie prin modificarea setărilor din aplicația navigator utilizată de dvs.

Vă atragem atenția asupra faptului că constrângerea modulelor cookie poate afecta funcționalitatea acestui site web.

Pentru a dezactiva modulele cookie, în cazul în care dvs. utilizați Microsoft Windows Explorer: faceți Click pe ‘Tools’ din meniul de sus, apoi pe Internet Options și, ulterior, pe opțiunea numită ‘Privacy’; mișcați slider-ul spre poziția ce corespunde nivelului de acceptare/refuz al modulului cookie convenabil pentru dvs.

Pentru a elimina modulele cookie existente, în cazul în care folosiți Microsoft Windows Explorer: faceți click pe ‘Tools’ din meniul de sus, apoi pe Internet Options; în secțiunea marcată ‘Browsing History’, faceți click pe ‘Delete…’; în secțiunea marcată ‘Cookies’ faceți click pe ‘Delete cookies’; faceți click pe ‘Yes’ sau apăsați tasta ‘Enter’.

Pentru a dezactiva modulele cookie din alte aplicații navigator urmați link-urile de mai jos:

Alte aplicații navigator conțin capacități similare de gestionare a modulelor cookie în setările lor, consultați opțiunea ‘Help’ din aplicația navigator pe care o utilizați.

Aflați mai multe informații despre dezactivarea modulelor cookie aici: www.aboutcookies.org.

Share